Kategorie produktów

Koszyk

Brak produktów.

Narzędzia

Tabela Prognozy ROI

Narzędzie to służy do wprowadzania wskaźników korzyści dla procesu rozwojowego.

50.00 zł

Kalkulator ROI

Narzędzie to służy do wyliczania wskaźników RCB i ROI dla procesu rozwojowego, na podstawie wprowadzonych wskaźników korzyści i kosztów.

50.00 zł

Plan działań ewaluacyjnych

Narzędzie do planowania działań ewaluacyjnych dla procesu rozwojowego.

50.00 zł

Tabela Celów SMART na KP

Narzędzie do wyznaczania Celów SMART na modelu Kirkpatrick'a dla procesu rozwojowego.

50.00 zł

Arkusz Analizy Uwarunkowań Procesu Rozwojowego

Narzędzie do analizy uwarunkowań dla procesu rozwojowego.

50.00 zł

Wniosek o realizację Projektu Rozwojowego

Narzędzie do obsługi wniosku o realizację dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Specyfikacja Potrzeby Rozwojowej

Narzędzie do definiowania specyfikacji potrzeby rozwojowej dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Zestawienie Ofert w Konkursie

Narzędzie do prezentacji zebranych ofert w konkursie dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Ankieta Samplingowa

Narzędzie do wspomagania wykonania samplingu dla projektu rozwojowego dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Wzór Kontraktu Szkoleniowego

Narzędzie do wspierania przygotowania kontraktu szkoleniowego.

50.00 zł

Program Modułowy Zajęć Dydaktycznych

Narzędzie do wspierania przygotowania programu modułowego zajęć dydaktycznych dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Struktura Przebiegu Odprawy Przedszkoleniowej

Narzędzie do wspierania przeprowadzenia odprawy przedszkoleniowej dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Pre i Post Testy

Narzędzie do definiowania i dystrybusji pre i post tetsów dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Karta Planu Działań Wdrożeniowych

Narzędzie do wspierania planowania działań wdrożeniowych dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Ankieta Oceny Jakości i Realizacji

Narzędzie do ankietowania oceny jakości i realizacji projektu rozwojowego.

50.00 zł

Raport Poszkoleniowy

Narzędzie do przygotowania raportu poszkoleniowego dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Harmonogram wdrożenia

Narzędzie do zarządzania harmonogramem czynności dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Arkusz Obserwacji Zmiany Behawioralnej

Narzędzie do wspierania dokumentowania obserwacji zmiany behawioralanej dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Ankieta Oceny Wdrożenia

Narzędzie do oceny wdrożenia dla projektu rozwojowego.

50.00 zł

Katalog Szkoleń

Narzędzie do przeglądu katalogu szkoleń.

50.00 zł

Finder: Wyślij zapytanie

Narzędzie do wysyłania zapytań poprzez findera.

50.00 zł

Finder: Zestawienie ofert

Narzędzie do zestawienia ofert dla findera.

50.00 zł